SamCoGroup Kft.

Adatkezelési tájékoztató

A www.samco-group.com weboldalt a SamCoGroup Kft. üzemelteti, 01-09-417292-es számon szereplő, 1119 Budapest, Andor utca 21/C Fsz. 1. ajtó címen bejegyzett társaság.

A jelen tájékoztatóban és az opt-in tájékoztatóban a „mi”, „nekünk”, „mi” -re vagy „társaságra” vonatkozó összes hivatkozás a SamCoGroup Kft.-re vonatkozik.

A SamCoGroup Kft. elkötelezett a www.samco-group.com összes látogatója személyes adatainak bizalmas kezelése és minden olyan személyes adat védelme mellett, amelyet Ön megad nekünk.

Az adatkezelési tájékoztató célja az, hogy segítse Önt abban, hogy megérthesse, hogy mit teszünk az Öntől szerzett személyes adatokkal. Amikor megadja személyes adatait, kifejezi az elfogadását az Adatkezelési Tájékoztatónkkal kapcsolatban, valamint hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait a jelen tájékoztatóban leírtak szerint gyűjtsük, használjuk és továbbítsuk. Ha nem ért egyet a jelen tájékoztatóval, kérjük, ne ossza meg velünk személyes adatait.

Az Öntől gyűjtött személyes adatok és az adatok felhasználása

A személyes adat a vonatkozó jogszabályok szerint azonosítható természetes személyekkel kapcsolatos információk, például név, e-mail cím és telefonszám.

Általánosságban weboldalunkat látogathatja anélkül, hogy személyazonosságát felfedné vagy bármilyen információt magáról közölné velünk. Webszervereink azonban informatikai okokból gyűjtenek forrás IP-címeket, hogy lehetővé tegyék a kapcsolatot a szolgáltatásainkat nyújtó platformunkkal, de nem rögzítik a látogatók e-mail címét. Ezen kívül, weboldalunk bizonyos részein, amikor bizonyos információkat kell nyújtanunk Önnek, személyes adatokat kell gyűjtenünk Öntől meghatározott célokra.

Ezeket az adatokat online űrlapok segítségével gyűjtjük, valamint minden alkalommal, amikor az adatait e-mailben küldi el. Fontos megjegyezni, hogy nem kötelező bármilyen további információt megadnia számunkra, amennyiben az nem szükséges vagy ésszerűen nem indokolt a kért szolgáltatások nyújtásához.

Érintett: Weboldalunk látogatója

Gyűjtött adatok: IP-cím, tartománynév, böngészőverzió és operációs rendszer, forgalmi adatok, helyadatok, webes naplók

A gyűjtés céljai: A látogatások számának mérése, az oldalon eltöltött átlagos idő és a megtekintett oldalak

Adatgyűjtés jogalapja: Honlapunk használatának méréséhez és tartalmának javításához fűződő jogos érdekünk


Érintett: Weboldalunk látogatója

Gyűjtött adatok: Honlapunk látogatójától kapott név, e-mail cím, telefon

A gyűjtés céljai: Kérdéseire való válaszadás vagy a tájékoztatással kapcsolatos kérések feldolgozása

Adatgyűjtés jogalapja: Az Ön kérésére a szerződéskötést megelőző lépések megtételéhez szükséges intézkedések végrehajtására


Érintett: Üzleti ügyfél

Gyűjtött adatok: Üzleti ügyfelünk által megadott név, cím, telefon, e-mail cím, adózási adatok, bankszámlaszám

A gyűjtés céljai: Áruk és szolgáltatások értékesítése és szállítása, megrendelések fogadása, szállítás végrehajtása, számlázás, kifizetések kezelése, a kért áruk és szolgáltatások nyújtása vagy fogadása

Adatgyűjtés jogalapja: Kölcsönös szerződéses kötelezettségeink teljesítése, valamint üzleti tevékenységünk végzése és fejlesztése érdekében fennálló jogos érdekünk vagy hozzájárulás (ahogy szükséges)


Érintett: Üzleti ügyfél

Gyűjtött adatok: Üzleti ügyfeleink által megadott név, telefonszám, e-mail cím

A gyűjtés céljai: Az általunk kínált termékekkel/szolgáltatásokkal kapcsolatos marketing és promóciós célokra/kezdeményezésekre vonatkozó ügyfélkapcsolatépítés

Adatgyűjtés jogalapja: Üzleti tevékenységünk végzése és fejlesztése érdekében fennálló jogos érdekünk, vagy hozzájárulás (amennyiben szükséges)


Érintett: Üzleti ügyfél

Gyűjtött adatok: Hitelképesség, bűnügyi/csalási tevékenységek, személyazonosító okmányok, hitelminősítések, kiemelt közszereplői státusz és szankciólisták

A gyűjtés céljai: Megvesztegetés és pénzmosás elleni küzdelem, szankciók, ügyfelek megismerése, hitel- és csalásellenőrzés

Adatgyűjtés jogalapja: Jogi kötelezettségek teljesítése, hozzájárulás (amennyiben szükséges), jogos érdek


Érintett: Az Ügyfél/Szolgáltató kapcsolattartója

Gyűjtött adatok: Név, cím, telefonszám, e-mail cím

A gyűjtés céljai: üzleti célból történő kapcsolattartás az ügyféllel/beszállítóval (például megrendelés, szervizkérés), ügyfélkapcsolat fenntartása céljából, az ügyfeleknek aktuális marketing- és promóciós hírek küldése

Adatgyűjtés jogalapja: Kölcsönös szerződéses kötelezettségeink teljesítése, valamint üzleti tevékenységünk végzése és fejlesztése érdekében fennálló jogos érdekünk vagy hozzájárulás (amennyiben szükséges)


Érintett: Fogyasztók

Gyűjtött adatok: Név, cím, telefonszám, e-mail cím, közösségi média link, személyi azonosító szám, adóazonosító jel, bankszámlaszám

A gyűjtés céljai: A fogyasztók részvétele reklám- vagy promóciós tevékenységekben

Adatgyűjtés jogalapja: Szolgáltatásaink teljesítése a hirdetési vagy promóciós tevékenységek szerződéses feltételei alapján


Érintett: Fogyasztók

Gyűjtött adatok: Név, telefonszám cím és e-mail cím

A gyűjtés céljai: Válaszadás a termékekkel, vagy a termékeinkkel kapcsolatos kérdésekre e-mailben vagy telefonon

Adatgyűjtés jogalapja: A termékeink minőségének és biztonságának biztosítása, szolgáltatásaink nyújtása és a fogyasztók elégedettségének biztosítása érdekében fennálló jogos érdekünk


Érintett: Startup alapító / alkalmazott

Gyűjtött adatok: Név, e-mail cím, közösségi média link, életrajz, a startup pénzügyi adatai

A gyűjtés céljai: Az induló vállalkozásoknak való támogatás nyújtásának megvalósítása, valamint az üzletágainkkal való együttműködés révén hozzájárulásunk az induló vállalkozások növekedéséhez

Adatgyűjtés jogalapja: Befektetési és/vagy partnerségi lehetőségek felmérése érdekében fennálló jogos érdekünk


Ami a közöttünk létrejött szerződésünk teljesítéséhez szükséges személyes adatokat illeti, ha nem szolgáltatja ezeket az adatokat, előfordulhat, hogy nem tudjuk teljesíteni a kért szolgáltatást, amint azt korábban említettük. Ugyanakkor, minden olyan adatkezelési tevékenység esetében, amelyhez az Ön hozzájárulása szükséges, Ön jogosult bármikor megtagadni vagy visszavonni a hozzájárulását, anélkül hogy ez bármilyen hátrányt okozna a velünk folytatott kapcsolatban.

Amikor személyes adatokat gyűjtünk Öntől, például nevét és e-mail címét, az Ön hozzájárulásával (például online űrlapok használatával vagy e-mailben), az adatgyűjtés időpontjában tájékoztatjuk Önt arról, hogy hogyan fogjuk felhasználni ezeket a személyes adatokat.

Címzett: A SamCoGroup Kft.-hez tartozó vállalatok és/vagy harmadik fél szolgáltatók, akik adatokat kezelnek a nevünkben

Megosztás célja: Termékeink és szolgáltatásaink biztosítása


Címzett: Az általunk kért vagy igényelt szolgáltatások nyújtásában részt vevő SamCoGroup kft. leányvállalata/fiókvállalata vagy bármely más harmadik fél szolgáltató, üzleti partnerek, üzleti tevékenységünk jogutódai és beszállítóink

Megosztás célja: Az Ön által kért szolgáltatások teljesítése


Címzett: Kormányzati / bűnüldöző szervek

Megosztás célja: Jogi / törvényi kötelezettség teljesítése


Címzett: Hitelreferencia-ügynökségek, csalásmegelőzési ügynökségek, jogi képviselők, a SamCoGroup Kft. vállalathoz tartozó vállalatok és/vagy harmadik fél szolgáltatók, amelyek a nevünkben adatokat dolgoznak fel és érdekünket szolgálják

Megosztás célja: Megvesztegetés elleni intézkedése, pénzmosás elleni intézkedések, szankciók, Ismerje meg az ügyfelét folyamat, Hitelképesség és Csalás Elleni Ellenőrzés


Amennyiben személyes adatokat szolgáltat nekünk, az azt jelenti, hogy elfogadja az adatokat a fent felsoroltak szerinti továbbítását.

Az Ön személyes adatait továbbítják az EU-n kívülre?

 A SamCoGroup Kft. Különböző országban működik, emiatt az Ön által megadott személyes adatok az EU-n kívüli helyszíneken tartózkodó dolgozóink vagy beszállítóink által is láthatók lehetnek. Ezekben az országokban történhet az adatok továbbítása és tárolása, amelyek esetleg alacsonyabb szintű adatvédelmi jogszabályokkal rendelkeznek az EU-hoz képest.Független ettől a SamCoGroup Kft. törekszik arra, hogy az adatvédelmi szint ugyanaz legyen, mint az EU-ban történő tárolás esetén. Biztosítjuk, hogy az adatokat csak az irányelveinknek és a meghatározott cél(oka)nak megfelelően használják fel.

Az általunk továbbított vagy kezelt személyes adatokat felhasználó EU-n kívüli felek, valamint az adatkezelésre vagy megrendelések teljesítésére, illetve támogató szolgáltatások nyújtására vállalkozó felek. Aggregált adatokat, amelyek a weboldalunk használatára vonatkoznak, harmadik felek számára is továbbíthatunk, de ezek az adatok nem tartalmazzák az Ön azonosítására alkalmas információkat.

Fenntartjuk a jogot, hogy az Ön által megadott adatait továbbítsuk, ha ezt a jogszabály követeli vagy ha megítélésünk szerint szükséges a jogaink védelme érdekében, például bírósági eljárás, bírósági döntés, hatósági kérelem vagy más jogi kötelezettség teljesítése esetén.

Az Ön által megadott személyes adatokat, hacsak a jogszabály másként nem követeli, nem osztjuk meg, nem értékesítjük vagy továbbítjuk az Ön hozzájárulása nélkül.

Amennyiben közös vállalkozásba lépünk, eladásra kerülünk, vagy egyesülünk egy másik vállalkozással, az Ön adatait az új üzleti partnerekkel vagy tulajdonosokkal is megosztjuk.

Hogyan védjük személyes adatait?

Kiskorúak esetén

Amennyiben Ön 18 évesnél fiatalabb, kérjük, hogy szülői vagy más törvényes képviselő engedélyét kérje meg, mielőtt bármilyen személyes adatot megadna nekünk. Azok a felhasználók, akik nem rendelkeznek fenti hozzájárulással, nem adhatnak meg számunkra személyes adatokat.

Egyéb weboldalak

Weboldalunk hivatkozásokat tartalmaz más webhelyekre, amelyek nem tartoznak ellenőrzésünk alá, és nem vonatkozik rájuk jelen Adatkezelési Tájékoztató. Amikor más webhelyekre kattint a megadott linkek segítségével, azok üzemeltetői információkat gyűjthetnek Öntől, és saját adatvédelmi szabályaik és tájékoztatóik szerint használhatják fel azokat, ami eltérhet az általunk alkalmazottaktól. Nem vállalunk felelősséget az ilyen harmadik felek adatkezelési tájékoztatóiért vagy az általuk végzett adatkezelésért. Javasoljuk, hogy olvassa el az Ön által meglátogatott más webhelyek titoktartásra és sütikre vonatkozó tájékoztatóit, valamint a felhasználási feltételeket, mielőtt személyes adatokat megadna az ilyen harmadik fél webhelyein.

A kezelt személyes adatok biztonsága és az adatok megőrzése

Megfelelő fizikai, elektronikus és adminisztratív biztonsági intézkedéseket alkalmazunk, hogy megvédjük az Ön adatait illetéktelen hozzáféréstől, jogellenes adatkezeléstől, véletlen adatvesztéstől, megsemmisítéstől és károktól, mind online, mind offline környezetben. Az Ön adatait csak annyi ideig őrizzük meg, ameddig szükséges a gyűjtés céljának eléréséhez, és kizárólag a jogszabályokban előírt esetekben őrizzük meg azokat tovább.

A SamCoGroup Kft. a személyes adatokat csak azon időtartamig tárolja azonosítható formátumban, amely szükséges az adatkezelési célok eléréséhez, amelyekre az adatokat gyűjtötték.

A SamCoGroup Kft. nem tárolhatja a személyes adatokat tovább, mint amennyire a meghatározott törvényes üzleti célok eléréséhez szükséges, és amennyiben azt az alkalmazandó jogszabályok engedik. A SamCoGroup Kft. az adatkezelési tevékenységek nyilvántartásának részeként, minden adatkezelési tevékenységre vonatkozóan megállapítja a személyes adatok megőrzési idejét, amely összhangban áll a vonatkozó jogszabályokkal.

A SamCoGroup Kft. mindig indokolja, ha a személyes adatokat a jogszabályokban vagy üzleti követelményekben meghatározott maximális megőrzési időszaknál hosszabb ideig tárolja.

Az adott adatok megőrzése bizonyos esetekben szükséges a vállalati érdekek védelme, bizonyítékok gyűjtése és általában a helyes üzleti gyakorlat betartása érdekében. Az adatmegőrzés néhány ilyen célja a következők:

  • Jogalapokon alapuló vitarendezési eljárások
  • Balesetek okainak vizsgálata
  • Biztonsági incidensek kivizsgálása
  • Megfelelés a szabályozási követelményeknek

Internet alapú transzferek és felelősségkizárás

 Annak érdekében, hogy védekezzünk a vírusok és más káros elemek ellen, a SamCoGroup Kft. ésszerű intézkedéseket hoz. Ugyanakkor, az internet természetéből adódóan lehetetlen teljes mértékben garantálni, hogy az Ön weboldalhoz való hozzáférése zavartalan és hibamentes lesz, valamint hogy ez a weboldal, annak szerverei vagy az általunk küldött e-mailek mentesek lesznek a vírusok vagy más káros elemek hatásaitól. Ezekért a meghibásodásokért a SamCoGrop Kft. nem vállal felelőséget.

Kapcsolat felvétel és a személyes adataihoz való hozzáférés és frissítés joga

 

Adatok elérése, frissítése és törlése

 Ön jogosult arra, hogy megtekintse az Önről tárolt személyes adatokat; kérheti tőlünk az adatok helyesbítését annak érdekében, hogy azok pontosak és naprakészek legyenek, vagy kérheti az Önről tárolt személyes adatok törlését. Ha korlátozni szeretné az adatkezelést, vagy tiltakozni kíván az Önről tárolt személyes adatok kezelése ellen, kérem, értesítsen minket a Kapcsolat szakaszban található elérhetőségeken. Továbbá jogosult arra, hogy az általunk tárolt személyes adatokat egy másik, az Ön által választott szolgáltatónak továbbítsa.

 A hozzájárulás visszavonása

Amennyiben Öntől hozzájárulást kértünk az Önről tárolt személyes adatok kezeléséhez, Ön bármikor jogosult visszavonni ezt a hozzájárulást, anélkül, hogy ez befolyásolná a visszavonás előtti hozzájáruláson alapuló adatkezelés jogszerűségét. Ha ezt szeretné megtenni, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk a Kapcsolat szakaszban található elérhetőségeken.

Panasz

 Ön jogosult panaszt benyújtani a nemzeti adatvédelmi hatósághoz, amelynek elérhetőségeit megtalálja a http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080 webcímen.

Kapcsolatfelvétel

 Amennyiben bármilyen észrevétele van a személyes adatainak felhasználásával kapcsolatban, vagy kérdése merül fel a jelen Adatkezelési tájékoztatóval vagy a Süti tájékoztatóval kapcsolatban, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba a Kapcsolat szakaszban található elérhetőségeken.

Hogyan történik a jelen Adatkezelési tájékoztató és a Süti tájékoztató módosítása?

 Kérjük, rendszeresen ellenőrizze a jelen Adatkezelési Tájékoztatót és a Süti tájékoztatót, hogy tájékozódjon a változásokról. A SamCoGroup Kft. fenntartja a jogot a szabályzat módosítására vagy kiegészítésére. Az esetleges változásokról legalább 30 napig tájékoztatást nyújtunk a Weboldalon, és bizonyos esetekben e-mailben is értesítjük Önt a változásokról.